17 januari 2017

AFM

AFM staat voor “Autoriteit Financiële Markten “. Het is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden en is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. De minister van financiën is verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving op het gebied van financiële markten (zoals vastgelegd in de wet financieel toezicht, hierna “WFT”), terwijl de AFM-toezicht houdt op de naleving ervan.

Deze wet- en regelgeving geldt niet alleen voor financiële ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of tussenpersonen), maar ook voor accountants, bedrijven die aandelen uitgeven, pensioenuitvoerders en consumenten.

TK Vastgoed is een aanbieder van grondposities in Nederland. Bij het passeren van de koopakte bij de notaris, verkrijgen onze kopers het volledige eigendom van de grond en zijn zij daarna zelf verantwoordelijk voor het beheren ervan.

Vanwege deze structuur staat het huidige door TK Vastgoed aangeboden registergoed niet onder toezicht van de AFM en is TK Vastgoed evenmin vergunning plichtig ingevolge de WFT.

Neem contact op