skip to Main Content

75.000 woningen

De bouw van nieuwe woningen komt in de knel door een gebrek aan bouwlocaties en de nadruk op nieuwbouw ín steden, het zogeheten binnenstedelijk bouwen. De beschikbare grond en ruimte in de grotere steden raakt op, terwijl de spanning op de woningmarkt juist daar toeneemt. Er zijn onvoldoende nieuwe locaties om de benodigde 75.000 woningen per jaar te bouwen. Laat staan om de in de afgelopen jaren opgelopen achterstand in te halen. In de nieuwe Nationale Woonagenda is vastgelegd dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen gebouwd moeten worden met een totaal van 1 miljoen woningen de aankomende 12 jaar.

Het woningtekort in populaire gebieden als Amsterdam en Utrecht zal de komende jaren alleen maar verder oplopen. Gemeenten geven veel te weinig bouwvergunningen voor nieuwe woningen af om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierdoor zullen de prijzen van woningen fors blijven stijgen, in 2018 naar verwachting met 20%. Dat schrijft makelaarsvereniging Dynamis in een rapport over de woningmarkt dat maandag wordt gepubliceerd. Partijen uit verschillende windrichtingen uitte recent ook al hun zorgen over het oplopende woningtekort. Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam zijn de aankomende jaren 300.000 nieuwe woningen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen.

TK vastgoed introduceert grond in de metropoolregio Amsterdam. Perspectiefrijke locaties die in de toekomst mogelijk bestemd worden voor woningbouw. Wilt u hier mee over weten? Bel dan 0299 676 525 en laat u vrijblijvend informeren.

Komt u er niet uit?

Kantoor

Wij helpen u graag op ons kantoor in Purmerend.

Maak een afspraak op kantoor

Telefoon

Wij zijn te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 21.00 uur.

Klantenservice: 0299 676 525

Service en contact

Back To Top