skip to Main Content

Recreatie

De vrijetijdsbranche bevindt zich de laatste jaren wederom in een nieuwe stroomversnelling. Zowel dag- als verblijfsrecreatie verrassen ons bijna dagelijks met de aankondiging van alweer een nieuwe dag attractie of de ontwikkeling van vakantieresorts met de meest uiteenlopende thema’s. Ook het toegenomen inkomend toerisme uit het buitenland en dan met name België en Duitsland zorgt voor mooi weer. Vorig jaar bezochten 19 miljoen buitenlandse toeristen ons land. Volgens de World Tourism Organization zal dit groeien naar 25 miljoen toeristen in 2030. Bron: NVM,WTO.

Actuele recreatieprojecten

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over een van onze actuele recreatieprojecten?

 • Transparant
 • In eigendom geleverd via notaris
 • Tastbare investering
 • Recreatiemarkt groeit
 • Bestemming recreatie reeds aanwezig
 • Deskundig onderzoek door externe specialisten

Recreatie

De vrijetijdsbranche bevindt zich de laatste jaren wederom in een nieuwe stroomversnelling. Zowel dag- als verblijfsrecreatie verrassen ons bijna dagelijks met de aankondiging van alweer een nieuwe dag attractie of de ontwikkeling van vakantieresorts met de meest uiteenlopende thema’s. Ook het toegenomen inkomend toerisme uit het buitenland en dan met name België en Duitsland zorgt voor mooi weer. Vorig jaar bezochten 19 miljoen buitenlandse toeristen ons land. Volgens de World Tourism Organization zal dit groeien naar 25 miljoen toeristen in 2030. Bron: NVM,WTO.

Actuele recreatieprojecten

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over een van onze actuele recreatieprojecten?

 • Transparant
 • In eigendom geleverd via notaris
 • Tastbare investering
 • Recreatiemarkt groeit
 • Bestemming recreatie reeds aanwezig
 • Deskundig onderzoek door externe specialisten

Investeren via TK Vastgoed

Kansen voor investeerders

Door de grote toestroom van bezoekers uit binnen en buitenland is er veel vraag naar geschikte locaties op mooie plekken in Nederland voor de ontwikkeling van moderne en duurzame recreatiewoningen. Door de aantrekkende vastgoedsector de afgelopen periode is er vanuit particuliere en professionele beleggers een run ontstaan op nieuwe locaties. Hierdoor groeit de vraag sterk en daalt het aanbod.
Vanuit de overheid wordt met name ingezet op revitalisatie van bestaande locaties die toe zijn aan vernieuwing en modernisering en minder op nieuwe locaties. Voor gemeenten, provincies en gebruikers zijn dit locaties die niet meer voldoen aan de huidige eisen en wensen van een recreatiepark en zijn daardoor ook (deels) hun recreatieve functie verloren. Deze locaties hebben wel al reeds de bestemming recreatie op zak omdat het vaak vervallen of verouderde campings betreft. Door de bloeiende recreatiesector willen veel gemeenten op dit soort locaties aanhaken en snel medewerking verlenen aan een nieuw ontwikkelplan waardoor deze locaties weer vitaal en rendabel worden. Dit biedt kansen voor de gemeente maar ook voor investeerders en daar spelen wij met onze projecten commercieel op in.

Uniek concept

Wij hebben samen met enkele gerenommeerde adviesbureaus uit de vrijetijdssector en specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening waaronder RHO Advies, een uniek concept ontwikkeld waarin wij de mogelijkheid bieden om mee te investeren in recreatiepercelen die in aanmerking komen voor transformatie. Hoe doen we dit?
Wij doen onderzoek naar locaties waarin we ons laten adviseren door externe professionele partijen die hun kennis en expertise inzetten voor de beoordeling van nieuwe locaties. Hierin wordt contact gezocht met de gemeente en wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan. Vervolgens wordt er een principeplan opgesteld en wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling. Als de locatie geschikt wordt bevonden en de gemeente medewerking wilt verlenen aan een nieuw ontwikkelplan wordt de locatie aangekocht. Dit is een tijdrovend en vaak ook kostbaar traject maar vormt tegelijkertijd de basis van ons concept. Hierdoor zijn we in staat om enkel projecten te verwerven met toekomstperspectief.

Bepaal zelf uw investering

Nadat de locatie door TK Vastgoed is aangekocht wordt het recreatieperceel verkaveld in kleinere kadastrale percelen en maken we het zo mogelijk om vanaf kleinere bedragen te investeren. Als het ontwikkelplan is uitgewerkt en afgerond wordt er door TK Vastgoed gekeken welke partij we het beste kunnen betrekken bij de ontwikkeling en exploitatie van het project. Dit is het moment voor onze investeerders dat de beoogde  waardevermeerdering tot stand komt. Wij begeleiden hierin het gehele traject voor u.

Maak kennis met onze lopende en nieuwe projecten

Nieuwsgierig geworden? In een vrijblijvend gesprek laten wij graag zien welke mogelijkheden er zijn en welke projecten we met succes hebben afgerond.

Informatie Afspraak

Komt u er niet uit?

Kantoor

Wij helpen u graag op ons kantoor in Purmerend.

Maak een afspraak op kantoor

Telefoon

Wij zijn te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 21.00 uur.

Klantenservice: 0299 676 525

Service en contact

Back To Top